Розробка ХАССП

0
57

Виробництву харчової продукції по праву приділяється підвищена увага з боку наглядових органів. Адже від якості їжі залежить саме безцінне — здоров’я і життя людини.

1 липня 2013 року набрав чинності Технічний регламент Митного союзу TP ТЗ 021/2011 «Про БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ», який передбачає наступне:

«При здійсненні процесів виробництва (виготовлення) харчової продукції, пов’язаних з вимогами безпеки такої продукції, виробник повинен розробити, впровадити і підтримувати процедури, засновані на принципах ХАССП».

Що ж таке ХАССП?

Абревіатура ХАССП була запозичена з англійської мови, в якому це скорочення розшифровується як «Hazard Analysis and Critical Control Point» (HACCP) — «Аналіз ризиків і критичні контрольні пункти» — що є одним з основних пунктів міжнародного стандарту ISO 22000: 2005 (система менеджменту безпеки на виробництві харчових продуктів). Замовити таку послугу, як разработка хассп, можна за посиланням.

Реалізація ХАССП:

1. Аналіз небезпек

 • ідентифікація небезпек (фізичних, хімічних, радіаційних, мікробіологічних та ін.) і визначення їх прийнятних рівнів;
 • опис методу оцінки і безпосередньо оцінку всіх небезпек;
 • відбір, класифікація та оцінка заходів з управління небезпеками.

2. Розробка виробничих програм обов’язкових попередніх заходів.

Програми розробляються для управління небезпеками, які не включені в план ХАССП, і містять:

 • опис небезпек;
 • заходи з управління;
 • процедури моніторингу;
 • опис корекції і коригувальних дій;
 • вид і зміст записів.

3. Розробки плану ХАССП

До оформлення плану ХАССП виробляються попередні роботи за напрямками:

 • ідентифікація критичних контрольних точок;
 • визначення критичних меж для критичних контрольних точок;
 • розробити систему моніторингу в критичних контрольних точках;
 • визначити дії в разі перевищення критичних меж.

Оформляється План ХАССП, що містить інформацію для кожної ідентифікованої критичної контрольної точки:

 • ідентифіковані небезпеки;
 • заходи з управління;
 • критичні межі;
 • процедури моніторингу;
 • корекція і коригувальні дії;
 • відповідальність і повноваження;
 • форма і зміст записів.

Хто повинен оформляти ХАССП?

 • підприємства агропромислового комплексу, які займаються вирощуванням овочів, фруктів, чаю, злакових культур, спецій;
 • виробники напівфабрикатів і готової харчової продукції;
 • транспортні і складські підприємства, що працюють в сфері перевезень і зберігання харчових продуктів;
 • торгові точки, які реалізують продукти харчування в готовому і полуфабрикатном вигляді;
 • підприємства громадського харчування;
 • допоміжні цехи, що спеціалізуються на упаковці та фасування харчових продуктів.

  Свідоцтва впровадження та реалізації всіх елементів системи менеджменту, отримані в ході сертифікаційних робіт, служать необхідним і достатнім підставою для офіційного висновку про стабільної діяльності підприємства по забезпеченню безпеки харчової продукції та повної відповідності вимогам нормативного акту 021 ТР ТС «Про безпеку харчової продукції».